Tillbaka till Om HNFF

Styrelse

Övre raden från vänster: Emil Sundström, David Sandberg, Nils Malmström, Emilia Gustafsson.   Nedre raden från vänster: Wendela Sjöström, Oliver Moberg, Jennifer Ekberg. Frånvarande: Anders Buhl, Klara Höög

HNFF:s styrelse består under verksamhetsåret 2018 av sju ordinarie medlemmar och två suppleanter.

Ordförande: Oliver Moberg

Vice ordförande: Jennifer Ekberg

Sekreterare: Emil Sundström

Kassör: Emilia Gustafsson

Ledamöter: Wendela Sjöström, David Sandberg och Anders Buhl

Suppleanter: Nils Malmström och Klara Höög