Kallelse till årsmöte för 2021

Härmed hälsar vi  välkomna till Hallands Nations FF:s årsmöte 2021. Mötet hålls:

Tid: Kl. 18.00 Den 27 november 2021
Plats: Sandby ideella Träningscenter
Adress: Lundavägen 2, Södra Sandby

Nedan hittar ni dagordning inför årsmötet.
Övriga bilagor publiceras på Facebook 2 veckor före mötet.
Dagordning Årsmöte 2021

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen