Kallelse till årsmöte 2023

Härmed bjuder vi in till Hallands Nations FF:s årsmöte 2023. Mötet hålls:

  • Tid: 18.00, 2023-11-18
  • Plats: Smörlyckans IP (klubbhuset)
  • Adress: Svenhögsvägen 2, 222 41 Lund

 

Vi i styrelsen har ett förslag på ändring av stadgarna avseende en förändring av terminologin kring medlemsavgifter, den bifogas här: Motion om ändring av indelning av avgifter

Nedan bifogas dagordningen:

Dagordning Årsmöte 2023-11-18

Ses där!

//Styrelsen